Pārstrāde

2007. gada 1. jūlijā spēkās stājās Elektrisko un elektronisko ierīču atkritumu regula (WEEE), kas nosaka, ka tā vietā, lai vecās elektroierīces izmestu atkritumos, ir jāveido krājumi pārstrādei.

Kādēļ ir svarīgi pārstrādāt elektroierīces?
Nevajadzīgo elektroierīču pārstrāde dabai ir saudzējošāka. Elektroniskās ierīces, kā arī baterijas (ieskaitot atkārtoti uzlādējamās) nedrīkst iznīcināt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Saudzējot dabu un samazinot noderīgo resursu izšķiešanu, elektroierīces ir atkārtoti jāpārstrādā.

Kā es varu pārstrādāt vecās elektroierīcs?
Sazinieties ar savu pašvaldību un atkritumu pārvaldi, lai saņemtu informāciju un padomus par atkritumu pārstrādi savā reģionā